ประวัติแพทย์

แพทย์หญิง รุ่งนภา ศิลปดีเลิศกุล (หมอพลอย)

จบการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับที่ 1 ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมต่างๆมากมายในด้านผิวหนังและการปรับรูปหน้า ผ่านการอบรมต่างๆ ด้านความงาม และมีประสบการณ์มากกว่า 9 ปี โดยเน้นการรักษาแบบองค์รวม (Holistic approach) แก้ปัญหาเคสต่างๆ อย่างทั่วถึง ในสองมิติ
มิติที่ 1 การรักษาด้านผิวหนังในส่วนของหลุมสิว สิว ฝ้า กระ ติ่งเนื้อ
มิติที่ 2 การฉีดสารเติมเต็ม การฉีดโบทูลินัม ท็อกซิน และการร้อยไหมเพื่อการปรับรูปหน้าระดับมืออาชีพ
เน้นจรรยาบรรณ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ มีใบอนุญาตเปิดคลินิกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เน้นความปลอดภัย และการดูแลหลังทำอย่างใกล้ชิด การันตีด้วยคุณภาพ และมาตรฐานด้านความงาม