ร้อยไหม

Play Video

REVIEW

Foxy eyes

ร้อยไหมจมูก

ร้อยไหมหน้า

PROMOTION

การร้อยไหม เป็นการนำเส้นไหมลงไปในชั้นไขมันใต้ผิวหนัง
เพื่อให้เกิดเป็นเส้นใยอิลาสตินเพื่อช่วยประคองผิวหรือพยุงผิว
จุดเด่นของการร้อยไหม เป็นการออกแบบใบหน้าเฉพาะบุคคล