ศัลยกรรม

REVIEW

PROMOTION

ศัลยกรรมเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน
ทางคลินิกเราให้บริการในส่วนของศัลยกรรมจมูก คาง ปากกระจับ
และตาสองชั้น โดยทีมแพทย์ชำนาญการที่ประสบการณ์มากกว่า 4 ปี